欢迎来到花语城,这里有各种花的花语,关于花的传说,插花技巧,鲜花养殖以及各种植物的趣闻和盆栽的制作养护的知识

 • 蕙兰
 • 发布时间:2019-10-24 21:53 | 作者:秋白 | 来源: 兰科花卉 | 浏览:
 • 蕙兰图片

  蕙兰

  Cymbidium faberi Rolfe
  别名:中国兰、 九子兰、夏兰、九华兰、九节兰、一茎九花
  科属:植物界 被子植物门 单子叶植物纲 微子目 兰科 兰属
  盛花期: 蕙兰是一种兰科花卉,养殖蕙兰对技术要求不高,但也需留心养殖,请参看本页关于蕙兰的养殖方法等知识。

  蕙兰的介绍

  蕙兰(学名:Cymbidium faberi)为兰科兰属的地生草本植物。根较粗短,基部略比根前端粗大,无分枝。假鳞茎不明显,集生成丛,呈椭圆形。花常为浅黄绿色,有深紫红色的脉纹和斑点;花通常香气浓郁。 一茎多花,常6朵-12朵,芳香。蕙兰原产中国,是我国栽培最久和最普及的兰花之一,古代常称为“蕙”,“蕙”指中国兰花的中心“蕙心”,常与伞科类白芷合名为“蕙芷”。蕙兰花是我国珍稀物种,为国家二级重点保护野生物种。蕙兰原分布于秦岭以南、南岭以北及西南广大地区,是比较耐寒的兰花品种之一。

  蕙兰的形态特征

  Cymbidium faberi Rolfe in Kew Bull. 198. 1896; 中国高等植物图鉴5: 745.图8320. 1976; 秦岭植物志1: 432.图421.1976; 台湾兰科植物2: 109-110 (图). 1977: 台湾植物志5: 942. 1978; Y. S. Wu et S. C. Chen in Acta Phytotax Sin. 18 (3): 299. fig. 2 (9). 1980; Du Puy et Cribb, Genus Cymbidium 177. Phot. 130. fig. 30 (2). 1988;安徽植物志5: 544.图308.1992;浙江植物志7: 524.图7-700-1993; 中国兰花 (第二版) 42.1993; 横断山区维管植物2: 2600.1994; 福建植物志6: 616.图538.1995; 中国兰花全书93.图5-20. 1998. ——Cymbidium scabroserrulatum Makino in Bot. Mag. Tokyo 16: 154. 1902. ——Cymbidium oiwakensis Hayata, Icon. Pl. Formos. 6: 80. fig. 14. 1916. ——Cymbidium crinum Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 350. 1922. ——Cymbidium fukienense T. K. Yen, Icon. Cymbid. Amoyens. A. 1. figs. 1964. ——Cymbidium faberi Rolfe f. viridiflorum S. S. Ying in Mem. Coll. Agric. Nat. Taiwan Univ. 30 (1): 41. 1990. 地生草本;假鳞茎不明显。叶5-8枚,带形,直立性强,长25-80厘米,宽(4-)7-12毫米,基部常对折而呈v形,叶脉透亮,边缘常有粗锯齿。被多枚长鞘;总状花序具5-11朵或更多的花;花苞片线状披针形,最下面的1枚长于子房,蒴果近狭椭圆形,长5-5.5厘米,宽约2厘米。花期3-5月。 产陕西南部、甘肃南部、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南南部、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南和西藏东部。生于湿润但排水良好的透光处,海拔700-3000米。尼泊尔、印度北部也有分布。模式标本采自中国浙江。

  地生草本;假鳞茎不明显。

  叶5-8枚,带形,直立性强,长25-80厘米,宽(4-)7-12毫米,基部常对折而呈v形,叶脉透亮,边缘常有粗锯齿。[1]

  被多

  中国兰花的中心蕙兰

  枚长鞘;总状花序具5-11朵或更多的花;花苞片线状披针形,最下面的1枚[2]长于子房,中上部的长1-2厘米,约为花梗和子房长度的1/2,至少超过1/3;花梗和子房长2-2.6厘米;花常为浅黄绿色,唇瓣有紫红色斑,有香气;萼片近披针状长圆形或狭倒卵形,长2.53.5厘米,宽6-8毫米;花瓣与萼片相似,常略短而宽;唇瓣长圆状卵形,长2-2.5厘米,3裂;侧裂片直立,具小乳突或细毛;中裂片较长,强烈外弯,有明显、发亮的的乳突,边缘常皱波状;唇盘上2条纵褶片从基部上方延伸至中裂片基部,上端向内倾斜并汇合,多少形成短管;蕊柱长1.2-1.6厘米,稍向前弯曲,两侧有狭翅;花粉团4个,成2对,宽卵形。[1]

  果实

  蒴果近狭椭圆形,长5-5.5厘米,宽约2厘米。[1]

  花期

  花期3-5月。[3-4]

  蕙兰的栽培技术

  特性

  大花蕙兰原产我国西南部,喜冬季温暖和夏季凉爽气候,喜高湿强光,生长适温为10℃至25℃。夜间温度以10℃左右为宜,尤其是开花期将温度维持在5℃以上,15℃以下可以延长花期到4至5个月。花期依品种不同可从10月份开到第二年4月份。工厂化栽培从组培苗到开花需要3年时间。大花蕙兰有母球,子球,孙球之分,其中,孙球长速最快。[6] 大花蕙兰喜强光,能耐50000至70000勒克斯的强光照。大花蕙兰原产亚洲热带和亚热带高原,性喜凉爽高湿的环境,生长适温为10-25℃,冬季应放在低温温室内管护,当夜间在10℃左右时长势良好,花茎正常伸长,多在2—3月开花。在冬季温度低于5℃时,叶片略呈黄色且花期推迟,花茎短。但越冬温度在15℃左右时,则植株叶片虽绿且有光泽,但花茎会突然伸长,开花提前到1-2月,且花茎软而不能直立,须竖以支柱支撑。

  栽培周期

  蕙兰 通常从组培苗出瓶到开花需3至4年时间,其生长周期标准如下: 组培苗出瓶后放入50孔或66孔穴盘,基质采用水苔,培养2个月。 8×8黑营养钵,基质采用树皮,培养5个月。 12×12黑营养钵,基质采用树皮,底垫石子,培养7个月。 15×18黑营养钵,基质采用树皮,底垫石子,培养5至7个月。 18×22硬质塑料盆,基质采用树皮,底垫石子,培养12至15个月。 下山兰惠兰

  蕙兰的繁殖方式

  蕙兰养殖条件
   3.空气湿度:非常喜湿,但要注意通风,否则易得炭疽病,小苗湿度应在80%至90%,中大苗湿度应在60%至85%。
   蕙兰养殖技术
   1.介质:50孔穴盘中采用水苔,需用800至1000倍甲基托布津、甲福硫或多菌灵浸2至4小时,旧水苔爆晒1至2个中午后浸药也可用。组培生根苗:带瓶在温室锻炼1至3天,夏天须放在阴凉地方炼苗,包苗前从组培瓶中取出苗,去除培养基,清水洗净,随后在800倍多菌灵溶液中清洗,并将苗分成大中小三个等级包苗,采用50孔穴盘,上穴盘后半个月可叶面喷肥,EC值0.8至0.9,上穴盘后15天内需要经常喷雾,并经常补水,叶面肥以NPK 20:20:20即可,组培苗生长一年达到中苗标准,在这一年内要维持单芽(也称母球)。穴盘苗培养2至3个月,即可上8×8营养钵,此时即可采用细树皮作为基质,树皮应用标准:幼苗时用2至5毫米的树皮,中苗时用5至10毫米的树皮,大苗时用8至18毫米的树皮。树皮一定要购买含盐量低的,如果树皮带有很多的盐分,会造成大花蕙兰很多症状:从叶的尖端逐渐往上变黄,主要是氯化钠的表现,不过肥料过浓也是同样症状。
   2.疏芽:在8×8和12×12营养钵中,只留春芽,不留秋芽(9月至12月份为最佳疏芽时间),用疏枝剪刀疏芽,疏芽2个子球/盆,对称留效果最佳,当芽长到5厘米进行疏芽最为合适。侧芽在15厘米长以前无根,15厘米以后开始发根,不同品种用不同的留芽方式。
   3.成株苗:15厘米×18厘米和18厘米×22厘米的营养钵,这个阶段的苗子每月施有机肥15克/盆,随着苗子长大,每月18至20克/盆,换盆12个月后只施骨粉,并在10月份前不断疏芽,11月份至1月份要决定开花球数量,大型花:可培养中间茎1枚,开花茎2枚;中型花:可培养中间茎2枚,开花茎3枚。
   4.开花株培养:(第三年)1至6月夜温为15℃至20℃,日温为23℃至25℃,以氮为主,钾为辅。6至10月夜温为10℃至15℃,日温为20℃至25℃;11月以后夜温为10℃至15℃,日温为20℃。2至4月份每月施有机肥10克/盆(豆饼:骨粉2:1),4月以后每次施有机肥14克/盆。6至10月加大温差,主要施骨粉,每盆15克左右,花芽出现后,立即停有机肥,11月后花穗形成,花箭确定后抹去所有新发生芽,大部分品种9至10月底可见花芽,如果氮肥营养过多会长出叶芽应折断,花箭用直径5毫米包皮铁丝作支柱,当花芽长到15厘米时竖起。绑花箭的最低部位为10厘米,间隔6至8厘米,一般选择80厘米和100厘米长、粗0.45厘米的包皮铁丝。
   5.花期调空技术:
   (1)温度:6至10月,白天20℃至25℃,夜间10℃至15℃,高温不利于花芽分化,但可短暂高温,必须昼夜温差大。
   (3)控水:花芽发育期间适当控水能促进花芽分化和花序的形成。
   (4)C/N比:全年抹芽并提高P、K比例。
   (5)选择性施肥:1至6月,N P、K平衡肥;6至10增加P、K比例
   (6)蕙兰的花:开花期养分不足或高温或温差大于10℃易造成落花落蕾。深色花喜强光,弱光下容易出现垂叶现象。
   露天养殖即可,只需一层遮阳网,高温下,蕙兰需水量大,要有充足的水源。[1]

  繁殖方法

  通常用分株法繁殖。分株时间多于植株开花后,新芽尚未长大之前,这一短暂的休眠期内进行。分株前应适当干燥,根略发白、绵软时操作。生长健壮者通常2-3年分株一次,分切后的每丛兰苗应带有2-3枚假鳞茎,其中1枚必须是前一年新形成的。为避免伤口感染,可涂以硫磺粉或炭粉。放干燥处1-2日再单独盆栽,即成新株。分栽后放半阴处,不可立即浇水,发现过干可向叶面及盆面少量喷水,以防叶片干枯、脱落和假鳞茎严重干缩。待新芽基部长出新根后才可浇水。[7] 大花蕙兰可用蕨根2份、炭类藓1份或直径1.5-2厘米的树皮块作盆栽基质,亦可添加部分碎砖、木炭等粒状物。花盆宜选择直径15-20厘米的高筒花盆,每盆2-4苗。大花蕙兰喜较高的空气湿度,春夏秋三季,在给予根部充足水分的同时,应经常叶而喷水。但在早春开花后,大花蕙兰的短暂休眠期内,必须少浇水,待新芽生长出较大的新根时才能多浇水。 大花蕙兰植株大,生长繁茂,需要肥料比一般国兰明显多,故生长季节应加强施肥。一般可将发酵过的饼肥等与1/3粘土混合,再加水做成直径2厘米左右的球,晒干备用。于春季放在盆面,离开新芽有一定的距离,肥料可缓慢放出养分供兰花生长。每年可施用两次,每盆数粒,也可施用发酵好的液体农家肥,每1-2周一次,还可用喷雾器向叶片及盆面喷洒1:1:1的氮磷钾复合肥,浓度应在3-5%,每周1-2次。秋末停肥。 大花蕙兰抗病虫害能力强于一般中国兰花,但在生长过程中仍不同程度地受到各种病害的侵袭,为此加强预防乃是养好洋兰的重要措施,一般每隔10天交替用“百菌清”或“多菌灵”稀释1000倍液喷洒兰叶两面。

  肥水管理

  (1)施肥生长期氮、磷、钾比例为1:1:1,催花期比例为1:2:2至3,肥液pH值为5.8至6.2。 一般而言,小苗施肥浓度为3500至4000倍,中大苗为2000至3500倍,夏季1至2次/天(水肥交替施用),其他季节通常3天施一次肥。 有机肥:从组培苗出瓶到开花前都要每月施一次有机肥,生长期豆饼:骨粉的比率为2:1,催花期施用纯骨粉。有机肥不能施于根上,且不能高于营养钵口。骨粉如含盐量太大可先用水冲洗后再施用。冬季最好停止施用有机肥。不同时期施用量如下: 50孔/66孔:0.5克/穴8厘米×8厘米营养钵:1至2克/盆 12厘米×12厘米营养钵:7至9克/盆 15厘米×18厘米营养钵:12至15克/盆 18厘米×22厘米花盆:15至20克/盆 长效缓释肥:长效缓释肥在大花蕙兰上的应用也非常广泛,通常采用N:P:K=13:11:13的型号,有效期为3个月或6个月。缓施肥在施入1个月以后才开始释放养分,所以在这1个月内要保证有肥料供应,长效缓释肥的用量一般为小苗2至3克、中苗6克、大苗18克不等。 (2)浇水5月和9月每天浇一次水,7至8月份一天浇2次水,10月至次年4月每2至3天浇一次水。浇水应在中午进行,浇水次数视苗大小和天气状况随时调整。

  运输养护

  1.大花蕙兰运输温度:保障在5℃以上,如果苞片和叶片发黄,可能是发生了冻害。 2.进口大花蕙兰标准:从日本、韩国进口的大花蕙兰,一般要求株高60至80厘米,每箭花朵数15至20朵,每盆花箭数3至5个,每箭开花度50%至80%,每盆间花箭高度差异不超过5厘米。 3.大花蕙兰花期养护:开花期最适温8℃至15℃,不能放于高温干燥的暖气旁边,花期3天浇水一次,长时间2℃至3℃的低温花则发生冻害,花苞变黄,不能开放,观赏期50至80天。

  特色用途

  大花蕙兰株形丰满,叶色翠绿,花形优美腊质,是高档的冬春季节日用花。

  蕙兰的病害防治

  疾病处理

  海峡两岸同一中国兰蕙兰

  大花蕙兰出现黄叶焦边现象大致有以下几种情况: 1.浇水不当。大花蕙兰虽喜湿但由于其盆栽介质保湿性强,又是肉质根系,较耐轻度旱,所以建议不要浇水过多过勤,浇水以接近室温的清水即可,花期中不要浇肥水,待花期过后再浇施肥料,否则花期缩短,用肥不当还会出现肥害。可根据室温情况掌握浇水的间隔天数,浇水时要缓缓地慢浇,不要急倒。 2.盆栽基质有易腐熟的有机物。市场上销售的大花蕙兰等年霄花,都换上比较漂亮且高贵的瓷盆,但在换盆过程中,由于花盆大一些,有的商家又往盆里加入一些花土,可是有的花土并没有腐熟,待换到盆中销售出去后方到了有机物发酵释放热能时,给花卉造成的伤害。根系受到灼伤,出现烂根现象,造成植株黄叶或死亡。建议要将花卉盆土仔细检查一番,确保花卉生长健壮。 3.冷空气侵害。大花蕙兰虽然较耐寒,但较低的温度状态下,是不可承受的。在购买回家途中有可能受到冷空气的吹袭,造成叶片或花朵的伤害。当时并没表现出来,待到过几天后,症状才慢慢地出现。这种类型有受害花卉只能剪去黄化叶片,慢慢调理,但一般不会致死。 4.小环境不适。大花蕙兰是喜空气湿度比较大的一种花卉,如果室内空气湿度较低,气温又偏高,则很容易出现黄叶焦边现象。可以每天多几次喷水,增加小环境湿度。再者就是可能有空调直接吹袭或靠近暖气等易出现干燥小环境之中,也极易出现焦边黄叶。出现这种现象时只要调整一下就可以了。但已经黄了叶片只能剪去。 5.光照太差。大花蕙兰喜光但又怕强光直射,一般以散射光为佳,光线太弱也会造成其生长不良出现一些病症,一般室内欣赏都是以室内位置决定花卉的摆放位置,但此时还应注意花卉是否适应此位置的小环境 主要病虫害 (1)白绢病:多发生于梅雨季节。应注意通风透光,盆土排水良好予以预防,发病后可去掉带菌盆土,撒上五氯硝基苯粉剂或石灰即可。 (2)炭疽病:终年都有,高温多雨季节更为猖极。防治方法除改善环境条件外,发病期可先用50%甲基托布津可湿性粉剂800~1500倍液喷治,7~10天互次,然后再辅以l%等量式波尔多液,每半月1次。 (3)蚧壳虫:在高温多湿、空气流动不畅的情况下,繁殖最快。用常规法防治。 (4)根腐病又叫线虫病。线虫寄生于兰花根部,引起根系腐烂,地上叶片生长不良, 叶色退绿、发黄,甚至造成植株萎焉。线虫危害造成大量伤口,还引起其他土传病菌的侵染,导致植株发病,加速植株枯死。栽培基质应消毒,可用100度蒸汽灭菌消毒,杀死虫卵。危害重的要立即换盆,将病株泡入药液中20-30分钟,捞出晾干,用新基质从新栽种。 综上所述,要养好兰花,必须掌握其自然生长环境条件,采取合理措施,加强养护管理。据《养兰诀》载:“春不出,夏不日,秋不干,冬不湿”,这便是我国养兰经验之概括。 无公害防治 下面介绍一些民间流传的无公害防治兰花病虫害的小验方。“小”验方,往往也许能够解换“大”问题,兰友们不妨一试。 一、茶麸 茶麸,也称茶枯、茶籽饼,系茶籽榨油后剩下的渣料,农民常用来洗涤衣服。茶麸中含有皂素和糖苷,其水浸出液里碱性,对害虫有很好的胃毒和触杀作用。 防治方法:1.将捣碎成粉状的茶麸、沸水按1:5的比例浸泡一昼夜,用其淋浇兰盆,同时淋浇兰盆放置的场所及其他兰盆,对蜗牛有较好的防治作用。 2.用茶麸水喷洒兰株,对蚜虫和红蜘蛛的防治效果很好,可达90%以卜。 3.茶麸水还可杀灭蚯蚓。用茶麸水浇透盆土,稍过片刻,蚯蚓便会钻出土表,拣出除之。蚯蚓对兰花的功与过,兰界看法不一。一种看法,认为盆中的蚯蚓,活动时会破坏一些兰菌的菌丝、伤及兰根的根尖,是害虫,必须除之。另一种看法,认为兰盆中的蚯蚓,可吃掉兰盆中许多腐烂物质及兰花的烂根,蚯蚓的活动能起疏松土壤的作用,其粪便还可作为兰花的肥料,功大于过,不必杀之。孰是孰非,有待兰友们根据自己的实践观察,权衡利弊,加以判断。 二、异味蔬菜(大葱、大蒜、韭菜、生姜、洋葱等) 异味蔬菜均有各自的异味,其气味能起杀虫灭菌的作用。 防治方法: 1.取25g大蒜,捣碎后挤汁,稀释在10L水中,立即喷洒兰株,可治蚜虫、红蜘蛛、介壳虫及灰霉病。将去皮大蒜压成小块,等距离放于兰盆表土,几天后蚯蚓、蚂蚁绝迹。 2.将切碎的大葱、水按1︰30的比例浸泡一昼夜后过滤,用其喷洒兰株,一日喷数次,连续喷洒数天,对防治蚜虫、软体害虫及防治白粉病等均有良好的效果。 3.用姜1斤,加水半斤,捣烂取汁,每斤汁液加水6斤,喷洒兰株,可防治蚜虫。 4.将韭菜汁、清水按1︰60的比例混合,用其喷洒兰株,每日喷2次,重复喷数天,可治愈黑斑病。 5.取15g切碎的洋葱鳞茎,放入2市斤水中密封浸泡7小时后过滤,用滤液喷洒兰株,可治红蜘蛛、蚜虫。 三、烟头 烟叶中含烟碱3%左右。烟碱对害虫具有强烈的触杀和胃毒作用。取20来个吸剩的烟头和一份生石灰,加水搅拌浸泡过滤,再加入30份水,用其喷洒兰株、盆土和盆底,可消灭蚂蚁和其他体无蜡质的害虫。 四、洗衣粉和洗涤剂 洗衣粉能溶解介壳虫的角膜,同时形成一层泡沫裹住虫体,使介壳虫窒息而死。洗衣粉溶液能防治一些病虫害。 防治方法:1.用少量温水溶化洗衣粉,再用水稀释至1000倍液,喷洒兰株,可杀灭蚜虫、粉虱、红蜘蛛。稀释至600倍液,三天喷一次,续喷三次,介壳虫全部死亡。 2.将猪苦胆汁、清水按1:100的比例混合,并加入少量洗衣粉,用其喷洒兰株,可防治炭疽病和软腐病。用洗衣粉溶液喷洒兰株,待害虫死后,必须用清水冲洗叶片几次.以使兰株正常生长。 五、白酒 将白酒、水按1:2的比例混合,喷洒兰株,每周喷一次,续喷三次,可杀灭介壳虫。 六、柑桔皮 把柑桔皮放于盆底,可防止蚂蚁等害虫进入盆土中为害兰花。还可将柑桔皮切成碎末,撒在盆土表面,几天不浇水,可治蚜虫、介壳虫等。 七、红糖 将粉状红糖、开水按1︰100的比例混合,凉后用红糖液喷洒兰株,每3天喷一次,续三次,对防治霜霉病、白粉病、黑斑病、叶枯病有较好的效果。 八、柴油 将柴油、水按1︰60的比例调成乳剂,再以100倍水稀释后喷洒兰株,可治介壳虫等。 九、草木灰 将草木灰、水按1︰50的比例浸泡两昼夜后过滤,用滤液喷洒兰株,既可治蚜虫,又能增加钾肥。 十、食醋 将食醋、清水按1︰8倍的比例混合,用其均匀地喷洒兰叶正背面,可治介壳虫。如果介壳虫已成虫,可略为提高混合液的酸度,三天喷一次,续三次,就能杀灭己成虫的介壳虫。叶面喷洒食醋液还可消灭黑斑病、白粉病、叶斑病、黄化病等。工业用酸醋忌用。[6] 病害防治 (1)真菌性炭疽病:多发生于叶片顶端,病斑边缘黑褐色,中间灰白,多由高温、高湿、通风不良引起,病斑应及时剪除,并配合喷药。常用药剂有1000倍代森锰锌、1000倍可杀得。 其他真菌性病害常用以下药剂防治:1000倍百菌清、800倍瑞毒霉、800倍甲霜灵。 (2)细菌性病害:常用药剂有6000倍农用硫酸链霉素、300ppm农用链霉素、800倍井冈霉素。重茬、长期栽培时,软腐病会发病严重。在小苗期,此病不会发生,一般到第三年,花芽达到20至30厘米高度时,发现球茎突然都会烂掉,在山上也会发生。这时只能全部销毁,否则容易导致病害传染给健康植株。如果及时处理周围环境卫生及进行药物防治会对病害起到抑制作用。 (3)虫害:主要虫害有蛞蝓、叶螨,常用药剂:蛞克星(诱杀)、三氯杀虫螨。在6至9月通风不良时,蛞蝓发生严重,多在叶片背部隐藏,同时危害根系,防治时可在砖缝中撒石灰,然后喷水,可杀死大量成虫,同时可用长寿花叶及颗粒蛞克星诱杀。叶螨在叶子背面发生,因此打药时要从叶的背面开始打起。 防治其他虫害的常用药剂有:2000倍克螨特、6000倍福星、2000倍乐果、3000倍爱福丁。 备注:为了节省人力、物力,达到最佳的防治效果,通常可以将不会发生化学反应的农药配合起来应用,具体混合情况可参考下列组合: 1200倍三锉铜+1300倍效力增+6000农用硫酸链霉素(针对真菌和细菌性病害防治) 500倍多菌灵+800倍井冈霉素+2000倍克螨特(小苗用,针对真菌、细菌和螨虫) 1000倍可杀得(针对细菌性病害,对真菌也有效) 300ppm农用链霉素+8000倍福星(针对细菌和虫害) 800倍百菌清+2000倍水合霉素(针对真菌和细菌) 4000倍万兴+800倍井冈霉素(针对蛞蝓和细菌) 1200倍水合霉素+800倍甲基托布津(针对细菌和真菌) 800倍甲基托布津+300ppm农用链霉素(针对真菌和细菌) 800倍易保(针对真菌、细菌) 1000倍百菌清+1000倍可杀得(针对真菌性病害) 500倍多菌灵+800倍甲霜灵(小苗用,针对真菌性病害) 800倍甲霜灵+1600倍苯菌灵+1300倍敌杀死(针对真菌和蛞蝓) 6000倍福星(针对杀虫)8000倍福星+800倍百菌清(针对虫害及真菌性病害) 800倍瑞毒霉+800倍甲基托布津+2000倍吡虫啉(针对病毒、真菌和螨虫) 300倍多抗霉素+1875倍斑潜净(小苗用,针对细菌性病害和潜叶蝇) 2000倍敌杀死+800倍甲霜灵(针对蛞蝓和真菌性病害) 100ppm赤霉素(促进生长)800倍甲霜灵+800倍锰克菌(用于刀片消毒) 1500倍敌杀死+2000倍敌敌畏+2000倍乐果(防治蛞蝓) 3000倍爱福丁(防治灰飞虱、螨虫,有效成分为阿维菌素) 磷酸三钠(防治病毒有效)

  蕙兰的品种分类

  历史品种

  传统蕙兰原产森林为地生植物和山区的带,山区乡民们称为高兰、大兰、牛兰、上兰等。古人称一茎九花为“蕙”,“蕙心”是指团结一起美丽善良的中国心。 蕙花株体一般较高,叶5-13片,叶长约35-80厘米,叶宽0.5-1.5厘米,叶片脉纹粗多而明显,叶缘锯齿明显而较粗,假球茎不明显。花梗直立,梗径粗者1厘米,细者如线香,高挺齐叶架或出叶架,一般高约35-80厘米。着花5-30朵。花朵展绽直径约3.5-8厘米。 花色多黄绿或翠绿,舌瓣上有绿丝绒苔,上缀许多紫红色点块,花期在原产地为4-5月初,偶有在秋季再开一次花。蕙花分布较广,秦岭以北也有分布。原生地海拔高于春兰,比较耐寒、耐干、喜阳。

  产地品种

  蕙花其叶形、花质略有差异,以产地分为:北京蕙花、江浙蕙花、安徽西部、湖北蕙花、云南蕙花、贵川内地蕙花、南方上海、广州蕙花等。 蕙兰原产森林的地生植物,假鳞茎极小或不明显;叶长25~80厘米,宽7~12毫米。花梃近直立或稍弯曲,长35~50厘米,有花5~11朵;花直径6厘米,有香味。花期3~5月。分布于中国陕西南部、甘肃南部、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南和西藏;尼泊尔、印度也有。生于湿润、开阔且排水良好的地方;海拔700~3000米。蕙兰是中国兰花中栽培历史最古老的种类之一,并从野生植株中选出许多优良品种。蕙兰也是该属中在中国分布最北的种,其耐寒能力较强。主要品种有:极品、金岙素、温州素、解佩梅、老上海梅、翠萼、大一品、江南新极品等。

  科技新品

  大花蕙兰

  大花蕙兰,常绿多年生附生草本。是兰科兰属中大花附生种类的总称。假 鳞茎粗壮,长椭圆形,稍扁;上面生有6枚~8 枚带形叶片,长70厘米~110厘米,宽2厘米~3厘米。花茎近直立或稍弯曲,长60厘米~90厘米,有花6朵~12朵或更多。花葶40至150厘米不等,叶色浅绿至深绿,标准花茎每盆3至5支,每支着花6至20朵花。其中绿色品种多带香味。 花大型,直径6厘米~10厘米,花色有白、黄、绿、紫红或带有紫褐色斑纹。是栽培十分广泛的中国兰之一,深受世界各国人民的喜爱。用分株法繁殖。喜温暖、湿润和半阴的环境。用蕨根、苔藓、树 皮块等盆栽。要求根际透气和排水特别好,秋季形成花芽后需有一段冷凉时期,春季才能开花。冬季夜间温度10℃左右。

  流行品种

  常见栽培的有:独占、黄蝉兰、碧玉兰、西藏虎头兰和大量杂交种的优良品种。原大花蕙兰商品栽培品种主要来自日本和韩国,国内也开始有很多公司在研究品种选育、组培技术、栽培技术等。 主要的流行品种有以下几类:粉色系列:‘贵妃’、‘粉梦露’、‘楠茜’、‘梦幻’绿色系列:‘碧玉’、‘幻影’(浓香)、‘华尔兹’(清香)、‘玉禅’ 黄色系列:‘夕阳’(清香)、‘明月’、‘UFO’ 白色系列:‘冰川’(垂吊)、‘黎明’

  花色品种

  蕙兰在传统上通常按花茎和鞘的颜色分成赤壳、绿壳、赤绿壳、白绿壳等;在花形上也和春兰一样,分成荷瓣、梅瓣和水仙瓣等;花上无其它颜色,色泽一致的也称为素心。 蕙兰的品赏自瓣型说出现之后特别注重花朵的瓣型,以梅瓣、水仙瓣为贵,捧舌以圆紧质厚为好,外三瓣(萼片)以宽圆糯质为佳,其名品多为此类瓣型。蕙兰的荷瓣甚少,有类荷瓣的,也甚受欢迎。蕙兰之一般竹叶瓣者多如蒿草,除少数亮丽的色花外,少受赞赏。还出现的蕙兰蝶瓣、奇花类,色彩斑斓,光辉夺目,尤以瓣舌多而色彩艳者更受追崇,叫价甚高。素心类也多受喜爱。物以稀为贵,因蕙兰多为黄绿色花,如一旦出现红花、紫花、黑花、乳白花的蕙兰,也甚受器重,色艳者更佳。花瓣萼瓣质厚、糯、玉质化者也常为佳品。蕙兰花枝粗大,花朵多,因之品赏时也应该注意整枝花中各花朵间的布局是否错落有致,香气是否醇美。其叶艺秀丽者也为佳品,偶见叶艺、花艺、瓣型皆具者,则备受青睐。

  传统名品

  蕙兰的传统名品有老八种:大一品、程梅、上海梅、关顶、元字、染字、潘绿、荡字; 传统新八种有:楼梅、翠萼、极品、庆华梅、江南新极品、端梅、崔梅、荣梅。 新品种的名品有:天娇牡丹、四喜牡丹、绿云牡丹、远东奇蝶、陆壹奇蝶、楼台蝶、英蝶、步步高、群英荟萃、仙荷极品、鉴湖之美、泉州梅、翠桃献寿、狮蝶、岭南白鹤、金铃、蕙兰水晶花、紫鹃、越王梅、聚花素、朵云、浙顶、端蕙梅、端秀梅、叠翠、春蕙千手观音等等。

  名品介绍

  1.大一品:瓣型:绿壳类大荷花形水仙瓣历史:按《兰言述略》载,清乾隆时由浙江嘉善胡少梅选出;另据《兰蕙同心录》载,为嘉庆初年由胡少梅选出。特征:五瓣分窠,色翠绿,瓣挺质糯,大软蚕蛾捧,大如意舌。被推崇为蕙兰中荷形水仙瓣之冠,被列入传统蕙兰老八种之首位。 2.解佩梅:瓣型: 赤壳类绿花梅瓣历史: 民国初由上海张姓选出。特征: 三瓣翠绿,紧边短脚圆头,白玉捧心,大如意舌,花葶细长。花蕾刚舒瓣时花形稍小,渐后越放越大,花姿挺劲,叶细狭,呈弓形,繁殖快,健花。 3.端蕙梅:瓣型:赤壳类绿花梅瓣历史:由浙江绍兴诸长生选出。特征:外三瓣头圆,紧边,长脚收根,肩平,半硬捧,大如意舌,花型端正,花葶细长。叶半垂。 4.仙绿:瓣型: 绿壳梅瓣历史: 民国初年由宜兴艺兰者选出。别名宜兴梅,因花形酷似老上海梅,故亦称后上海梅。特征: 三瓣圆头、狭长,分窠,羊角兜捧心,舌长不卷。有人常以此种混充老上海梅出售。苞叶绿色。常有梅形水仙瓣开出。 5.老极品:瓣型: 绿壳类绿花梅瓣历史: 清朝光绪辛丑年由杭州公诚花园冯长金选出。特征: 三瓣圆头、长脚收根,分窠,硬兜捧心(有时偶有分头合背式),龙吞大舌,肩平。苞叶绿色。被列入蕙兰新八种。 6.关顶:瓣型: 赤壳类梅瓣历史: 清乾隆时由江苏浒关万和酒店店主选出,故一名万和。特征: 五瓣短圆,豆壳捧,分窠,大圆舌,肩平。叶阔。为老八种赤蕙之一。 7.元字:瓣型: 赤壳类绿花梅瓣历史: 清朝道光年间由浒关艺兰者选出。特征: 三瓣头圆长脚,紧边,色绿,分窠半硬捧心,肩平,执圭舌,花葶粗壮高大,为老八种赤蕙之一。 8.老染字:瓣型: 赤壳类梅瓣历史: 清朝道光时由浙江嘉善阮姓选出。亦名阮字。特征: 三瓣短窄深,肩平,分窠大观音兜捧心,大圆舌,有时花朵癃放;唇瓣尖部被嵌窄不舒、上翘或歪斜,故俗称为秤钩头老染字。花葶细长。为蕙兰中老八种之一。 9.崔梅:瓣型: 赤转绿壳类梅瓣历史: 抗战前,杭州崔怡庭选出。特征: 外三瓣头圆且大,细收根,瓣肉厚糯,半硬捧心,分窠或分头合背,龙吞舌。色绿,肩平。被列入新八种之一,亦为蕙兰中名品。 10.程梅:瓣型: 赤壳类梅瓣历史: 清乾隆年间由江苏常熟程姓选出。特征: 三瓣紧边短圆,分头合背或分窠捧,龙舌,花葶粗壮高大,叶阔呈弓形。为老八种赤蕙之首。 11.郑孝荷:瓣型:绿壳类荷瓣历史:抗战前浙江选出。特征:外三瓣长脚,放角收根,蚌壳捧,刘海舌,色绿。 12.庆华梅:瓣型: 绿壳类梅瓣历史: 1911年由浙江绍兴兰农车庆选出,售予杭州吴恩元,栽培六年后复花,时值推翻满清皇朝,为庆贺起见,念及车庆在华兴旅馆发现此花,故联系其人、其地,遂命名庆华。特征: 三瓣短脚圆头、紧边,瓣厚,分窠蚕蛾捧心,大如意舌,一字肩。被列入蕙兰新八种之一。 13.老上海梅:瓣型: 绿壳类梅瓣历史: 清嘉庆初李良宾选出。一称老上海梅。又称前上海梅。特征: 三瓣长脚圆头,半合硬捧,穿腮小如意舌,花色翠绿,一字肩。盛开后,副瓣偶有后翻状。叶半垂。花葶细长。苞叶绿色。被列入老八种之一。 14.江南新极品:瓣型: 赤壳类梅瓣历史: 1915年由绍兴钱阿禄带至无锡杨干卿家,当时杨氏托荣文卿先生鉴审花蕾,确定日后必出好花品,其后由杨干卿买下。特征: 花形与老极品相仿。三瓣圆头收根,分窠半硬兜微合,龙吞大舌,肩平,细长花葶,风韵气色甚佳,被列入蕙兰新八种之一。 15.素十八:产于武当山脉,由上海戴仙禽、沈心宝等于1996年购得,并请吴应祥命名。 16.明州梅:又名“天王汇”宁波兰友沈庆发于2000年春节去咸祥山区访友时在一山农家中统草里发现选出。该花草高约45公分,宽约1,2-1。5公分,叶钝尖承露状,形态伟岸。花梗粉底带青,圆润挺拔粗约4-5毫米,高约50公分大出架。小花柄和内包衣紫红色不带绿彩,蜈蚣钳头形,花为大型,径可达6公分。外三瓣短阔、收根、紧边、瓣端浑圆形成拱抱。正一字肩也略带飞意,软硬棒久开不拆架,棒瓣下侧能棒住舌(根),舌瓣形如刘海、吐而不反,长度不出捧瓣,舌的背而无红块。鼻小如同火柴梗,无论俯视正视直至花谢仍不见鼻芯。该品种着花朵数一般不多,几次复花均为7--9朵,但总体布局极有章法,朵与朵之间间距疏朗、均分,花的朝向四面可观足可入画,整体气势雄又不失端庄。

  分级标准

  品种不同,性状不同,分级标准也不同,但是总体上都遵循以下的分级标准: A级:株高80至120厘米,4至5个花箭,每支箭15至20朵花。 B级:株高60至80厘米,3至4个花箭,每支箭10至14朵花。 C级:株高40至50厘米,1至2个花箭,每支箭6至9朵花。 也可依据花径的大小不同分成大花系列(花径8至10厘米)、中花系列(6至8厘米)、小花系列(4至5厘米)。

  蕙兰的分布区域

  产陕西南部、甘肃南部、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南南部、湖北、湖 南、广东、广西、四川、贵州、云南和西藏东部。生于湿润但排水良好的透光处,海拔 700—3000米。尼泊尔、印度北部也有分布。模式标本采自中国浙江。[1]

  蕙兰的文化背景

  蕙质兰心

  当今所称的中国兰,古代称之为“蕙”。正如北宋黄庭坚(1045~1105年)在《幽芳亭》中对兰花所作的描述:“一干一华而香有余者兰,一干五七华而香不足者蕙”。“蕙质兰心”意思是蕙兰的本质是中国兰花的中心。“蕙”为中国兰花的中心即:“蕙心”,蕙心就是“中国心”。爱兰者必爱“蕙”,“惠”指中国,“蕙”意思:中国的香草,“芷”人民的香草。“蕙芷”争荣压众芳被称为“国香”。 中国兰蕙兰是兰蕙同心的代表。中国兰花:春兰、建兰、寒兰、墨兰、蝴蝶兰、君子兰等同称为兰蕙。 大诗人陆游诗句:“芳兰移取遍中林,余地何妨种玉簪,更乞两丛香百合,老翁七十尚童心”。芳兰即:蕙芷移取象征国家形象和标志。 时至近代,喜爱蕙芷也不乏人。宋庆龄还送给黄琪翔由国外寄来的兰花。当宋庆龄得悉黄琪翔将要离国赴任时,关心地说,战败后的德国,什么都很缺乏,于是送给黄琪翔许多东西,装成一个大木箱,给黄琪翔带去德国。新中国成立后,黄琪翔当选第一、二、三届全国政协常委及农工民主党副主席兼秘书长,与宋庆龄见面的机会多了。蕙兰植株飒爽挺秀、刚柔兼备的兰叶,亭亭玉立的姿态,有清芳幽远、沁人肺腑的幽香,因而吸引着千千万万的兰花爱好者。

  一茎九花

  自古以来将我国充满一花的产地及本省温暖山地生产的辛比吉兰之中的多花性者称之为一茎九花,简称为九花,有些人在习惯上书写「九华」。在我国一花称

  大花蕙兰(19张) 兰,多花称蕙以视区别。古人称一茎九花为蕙,也称蕙花而不称蕙兰。例如“蕙”包含有:中国传统的蕙兰为蕙;秋天开花的建兰,也有称之为“秋蕙”;原产中国西南的大花虎头兰等,也称为“大花蕙兰”等蕙花。 梅花、荷花、水仙花等理想花瓣,可以适用於九花。但自古以来爱兰者都以我国生产的兰花为选择对象,这是因为我国的兰花不但花色美,香味佳,色泽好,更是种类繁多。九花(包括素心和奇种)花期比一花迟,所以也称夏兰,不过这种称呼知道的人并不多。 从观赏的惯例,九花分为绿茎和赤茎。绿茎顾名思义就是绿色的茎,赤茎则带有红色的花轴,即枝花茎没有红色,但子房稍有红点就属于赤茎。 观赏九花时,以观赏一花的方式来看,那就无法看出九花的价值了。赤茎九花以程梅的豪壮为最出色,无畏风的吹袭,若以细干为判断的基准,就无法观查出其真正的动人之处。

  蕙兰花语

  蕙兰花的品种有很多,据不完全统计,全世界有2万多个兰花的品种,其中比较出名的有蝴蝶兰、兰花中心蕙兰等。

  蕙花

  金色的爱 花语:愿天上的每一个流星,都为你而闪耀天际。.. 彩云之都 花语: 一年开开心心,一生快快乐乐,一世平平安安,天天精神百倍 紫色花情 花语: 日子在不同的空间流逝,想念在不同的时间来临,不管世事如何的变迁,你永远是我的最爱。 雪兰花 花语: 如雪似花,如梦似真 蝶恋花 花语: 幸福!只存在你我相聚时刻... 彩蝶飞 花语:如果娇艳的鲜花只能绽放一次,那它就应该选在最美时开放,如果人的一生只能快乐一次,那么我们就应该寻找今天快乐!

  文化品读

  中国蕙兰的历史文化蕙兰的“蕙”字,在战国时楚国大诗人屈原的《楚辞》中已出现。其辞曰:“既滋兰兮九畹,,又树蕙之百亩。畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。”“蕙芷”就是指今天我们所说的蕙兰和白芷。 能确认为今天我们所说之蕙兰的“蕙”的,是后来宋代的诗人、书法家黄庭坚所写的《书幽芳亭》中的“一干一华而香有余者兰,一干五七华而香不足者蕙”的蕙。宋代人栽培春兰、蕙兰作为观赏植物已很风行,有必要对这类香草作些区分,黄庭坚这两句话一锤定音,成为后人区分春兰与蕙兰的根据,现代植物分类学也据此把这类春末开花的一干多华的兰定名为蕙兰。如果说黄庭坚对兰与蕙只是从其性状上加以区别的话,清代朱克柔的《第一香笔记》已注意到兰与蕙的不同的栽培方法了。他说:“蕙性喜阳,须得上半日三时之晒……至兰,则朝暾一二足矣。”清代乾隆、嘉庆、道光年间,蕙兰已有不少名品,如大一品、程梅、关顶、上海梅、潘绿梅、荡字等。 这些蕙兰品名,有的在清代同治年间许鼐和的《兰蕙同心录》中已有记载。如著名蕙兰老八种之首大一品,《兰蕙同心录》中称之为上品,且有诗赞曰:“士夫气概谪仙才,座上争夸领袖来;自入江南重声价,千金不易此花魁。”而清初鲍薇省在《艺兰杂记》中对兰蕙瓣形的区分与阐释,则为蕙兰花朵形式美审美开启了门径。直至改革开放年代大量蕙兰蝶花、奇花出现之前,近一二百年,蕙兰花朵的审美均特别重视瓣型,且影响甚广,成为蕙兰审美的一个传统观念。 1923年余杭人吴恩元编撰的《兰蕙小史》,对蕙兰的传统品种和当时的新种作进一步的汇集总结,并将之分为赤壳蕙、绿壳蕙和赤绿蕙三大类。1959年杭州艺兰家姚氏所写的《兰花》一书,又在这些基础上增补了蝶花类、素心花类。上个世纪80年代后,蕙兰新种大量开发,各地兰家又据新发现,增补了蕙兰的奇花类和色花类。至此,蕙兰已林林总总地成为中国兰花中一个庞大而有特色的支系。 蕙兰在清代、民国时已传至日本、韩国,特别是在上世纪三四十年代,日本人大量收集中国的蕙兰,销往日本栽培。而中国由于连年战乱,建国后几十年又有两三次人为的大破坏,到上世纪末,国兴兰旺,国内涌现爱兰热潮时,有的蕙兰传统品种在本国已找不到,要靠从日本返销回国,一部蕙兰的发展史也从侧面反映出民族的兴衰史。

  蕙兰诗品

  屈原《楚辞离骚》 帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。 朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。 日月忽其不淹兮,春与秋其代序。 惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。 不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度? 乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路! 昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。 杂申椒与菌桂兮,岂维纫夫蕙芷(茝:白芷),(蕙芷:蕙兰和白芷) 彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。 何桀纣之昌披兮,夫唯捷径以窘步。 惟党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。 岂余身之僤殃兮,恐皇舆之败绩! 忽奔走以先後兮,及前王之踵武。 荃不察余之中情兮,反信谗以怒。 余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。 指九天以为正兮,夫唯灵修之故也。 曰黄昏以为期兮,羌中道而改路! 初既与余成言兮,後悔遁而有他。 余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。 余既滋兰之九畹兮,又树之百亩。 (蕙:中国兰蕙兰) 畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。 冀枝叶之峻茂兮,原俟时乎吾将刈。 虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。 众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。 羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。 忽驰骛以追逐兮,非余心之所急。 老冉冉其将至兮,恐修名之不立。 朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。 苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。 掔木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。 矫菌桂以纫兮,索胡绳之纚々。 謇吾法夫前修兮,非世俗之所服。 虽不周於今之人兮,原依彭咸之遗则。 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 既替余以纕兮,又申之以揽(茝:白芷)。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。 众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。 固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。 背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。 忳郁邑余佗傺兮,吾独穷困乎此时也。 宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。 鸷鸟之不群兮,自前世而固然。 何方圜之能周兮,夫孰异道而相安? 屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。 伏清白以死直兮,固前圣之所厚。 悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。 回朕车以复路兮,及行迷之未远。 步余马於兰皋兮,驰椒丘且焉止息。 进不入以离尤兮,退将复修吾初服。 制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。 不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。 高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。 芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。 忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。 佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。 民生各有所乐兮,余独好修以为常。 虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。 女嬃之婵媛兮,申申其詈予,曰: “鲧婞直以亡身兮,终然殀乎羽之野。 汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节? 薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。” 众不可户说兮,孰云察余之中情? 世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听? 依前圣以节中兮,喟凭心而历兹。 济沅、湘以南征兮,就重华而陈词: 启《九辨》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。 不顾难以图後兮,五子用失乎家巷。 羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。 固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家。 浇身被服强圉兮,纵欲而不忍。 日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。 夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。 后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。 汤、禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。 举贤才而授能兮,循绳墨而不颇。 皇天无私阿兮,览民德焉错辅。 夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。 瞻前而顾後兮,相观民之计极。 夫孰非义而可用兮?孰非善而可服? 阽余身而危死兮,览余初其犹未悔。 不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。 曾?#91;欷余郁邑兮,哀朕时之不当。 揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。 跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。 驷玉虬以桀鹥兮,溘埃风余上征。 朝发轫於苍梧兮,夕余至乎县圃。 欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。 吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。 路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。 饮余马於咸池兮,总余辔乎扶桑。 折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。 前望舒使先驱兮,後飞廉使奔属。 鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。 吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。 飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。 纷总总其离合兮,斑陆离其上下。 吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。 时暧暧其将罢兮,结幽兰而延儜。 世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。 朝吾将济於白水兮,登阆风而絏马。 忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。 溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。 及荣华之未落兮,相下女之可诒。 吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。 解佩纕以结言兮,吾令謇修以为理。 纷总总其离合兮,忽纬繣其难迁。 夕归次於穷石兮,朝濯发乎洧盘。 保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。 虽信美而无礼兮,来违弃而改求。 览相观於四极兮,周流乎天余乃下。 望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。 吾令雁为媒兮,雁告余以不好。 雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。 心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。 凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。 欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。 及少康之未家兮,留有虞之二姚。 理弱而媒拙兮,恐导言之不固。 世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。 闺中既以邃远兮,哲王又不寤。 怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古? 索琼茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。 曰:“两美其必合兮,孰信修而慕之? 思九州之博大兮,岂惟是其有女?” 曰:“勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女? 何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?” 世幽昧以?#93;曜兮,孰云察余之善恶? 民好恶其不同兮,惟此党人其独异! 户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。 览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当? 苏粪壤以充祎兮,谓申椒其不芳。 欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。 巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。 百神翳其备降兮,九疑缤其并迎。 皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故。 曰:“勉升降以上下兮,求矩矱之所同。 汤、禹俨而求合兮,挚、咎繇而能调。 苟中情其好修兮,又何必用夫行媒? 说操筑於傅岩兮,武丁用而不疑。 吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。 甯戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。 及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。 恐鹈鴂之先鸣兮,使夫百草为之不芳。” 何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。 惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。 时缤纷其变易兮,又何可以淹留? 兰芷变而不芳兮,荃化而为茅。 何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也? 岂其有他故兮,莫好修之害也! 余以兰为可恃兮,羌无实而容长。 委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。 椒专佞以慢慆兮,榝又欲充夫佩帏。 既干进而务入兮,又何芳之能祗? 固时俗之流从兮,又孰能无变化? 览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离? 惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。 芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。 和调度以自娱兮,聊浮游而求女。 及余饰之方壮兮,周流观乎上下。 灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。 折琼枝以为羞兮,精琼爢以为粻。 为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。 何离心之可同兮?吾将远逝以自疏。 邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。 扬云霓之?奄蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。 朝发轫於天津兮,夕余至乎西极。 凤皇翼其承旂兮,高翱翔之翼翼。 忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。 麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。 路修远以多艰兮,腾众车使径待。 路不周以左转兮,指西海以为期。 屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。 驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。 抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。 奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。 陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。 仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。 乱曰:已矣哉!国无人莫我知兮,又何怀乎故都! 既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居! 屈原选段《楚辞七谏沉江》 不顾地以贪名兮,心怫郁而内伤 联蕙芷以为佩兮,过鲍肆而失香 孔子《孔子家语·在厄》 芷兰生于深林,不以无人不芳 君子修道立德,不为穷困而改节。 孔子蕙芷 夫兰当为王者香,今乃独茂, 与众草为伍,譬犹贤者不逢时, 与鄙夫为伦也。 孔子《孔子家语·六本》 入芷兰之室,久而不闻其香。 与善人居,如入芷兰之室, 久而不闻其香,即与之化矣 与不善人居,如入鲍鱼之肆, 久而不闻其臭,亦与之化矣。 丹之所藏者赤,漆之所藏者黑。 是以君子必慎其所处者焉。 荀子《荀子·宥坐》 且夫芷生于深林,非以无人而不芳。 (夫芷兰:蕙兰和白芷为一对) 君子之学,非为通也, 为穷而不困,忧而意不衰也。 朱熹《兰涧》 光风浮碧涧,兰枯日猗猗。 竟岁无人采,含薰只自知。 陶渊明《饮酒》 幽兰生前庭,含薰待清风。 清风脱然至,见别萧艾中。 郑思肖《题郑所南兰》 秋风兰蕙化为茅, 南国凄凉气已消。 只有所南心不改, 泪泉和墨写《离骚》。 康熙《咏幽兰》 婀娜花姿碧叶长, 风来谁隐谷中香。 不因纫取堪为佩, 纵使无人亦自芳。 潘天寿《题兰石图》 闲似文君春鬓影, 清如冰雪藐姑仙。 应从风格推王者, 岂仅幽香足以传。 八大山人朱耷《题兰石》 王孙书画出天姿,恸忆承平鬓欲丝。 长借墨花寄幽兴,至今叶叶向南吹。 中国《遗民录》 精墨兰,自更祚后, 为画不画土,根无所凭借。或问其故, 则云:地为人夺去,汝有不知耶? 陈之藩《失根的兰花》 花搬到美国来,我们看着不顺眼 人搬到美国来,也是同样不安心, 祖国的山河,不仅是花木, 还有可歌可泣的故事,可吟可咏的诗歌, 是儿童的喧哗笑语与祖宗的静肃墓庐, 把它点缀美丽了。 国土沦亡,根着何处? 国,就是根,没有国的人,是没有根的草, 不待风雨折磨,即枯萎了。 陈之藩 是多少多少年的历史,才产生一点传统 是多少多少年的传统,才产生一点风格。 中国《周易》 同心之言,其嗅加兰。 (意思:同心协力众志成城,气味象兰花一样芳香) 张学良将军咏蕙芷 芳名誉四海,落户到万家, 叶立含正气,花妍不浮华, 常绿斗严寒,含笑度盛夏, 花中真君子,风姿寄高雅。 朱德委员长游广州 越秀公园花木林,百花齐放各争春 唯有兰花香正好,一时名贵五羊城。 (蕙芷花芳香味,而是社会安定、 政通人和的象征) 文学巨匠沈从文《桃源与沅州》 小溪谷里生芷草,到如今还随处可见。 (芷草,芷:白芷,草:蕙兰。) 范仲淹《岳阳楼记》 蕙芷兰汀,郁郁青青。 颜师古《幽兰赋》 咏秀质于楚赋,腾芳声于汉篇。 梁宣帝《兰诗》 开花不竞节,含秀委微霜。 蕙芷宋代向子湮《浣溪纱》 绿玉丛中紫玉条,幽花疏淡更香饶, 不将红粉污高标。 缅怀毛主席1961年秋看《离骚》 何桀纣之猖披兮,夫捷惟径以窘步 惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘 ( 译文:何必如此夏桀商纣王独弃 放肆披开了, 一对蕙芷惟有的捷径以困住停止了脚步 惟有夫役私党派的人愉快, 路途昏暗愚昧难以取胜;) 毛主席挥毫慎笔写《七绝、屈原》光辉诗篇。 屈子当年赋楚骚, 手中握有杀人刀。 艾萧太盛椒兰少,一路冲向万里涛。 (椒兰:申椒, 蕙芷)
 • 收藏 | 打印
 • 相关内容
 • 花语大全 | 花卉养殖 | 插花技巧 | 关于花的传说 | 花卉类别
 • Copyright © 2002-2011 www.suntenor.com.cn 花语城 版权所有
 • 花语城为各位爱花人士解读各种鲜花花语,传递满天星花语、玫瑰花语、风信子花语、向日葵花语、蓝色妖姬花语等鲜花深情花语含义,提供鲜花图片、送花的艺术,花卉的养殖,插花的技巧等有关的知识,并且拓展各种植物的类别和功效、植物美容和盆景的制作的相关知识;带大家了解各种花的传说
 • 免责声明:花语大全部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将及时删除!QQ:3125545910